Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 juni 2018

Jaarstukken

De afgelopen raadsvergadering ging over de jaarstukken van de gemeente. Daarnaast kwamen actuele onderwerpen aan bod als de Stadsspeeltuin, het fictie-verhaal over het Boek dat zogenaamd in de kelder van het Markiezenhof was gevonden en de dreigende sloop van vier van zes Zweedse woningen in Halsteren.

D66 hecht zeer aan de Stadsspeeltuin en vindt dat deze tot een vitaal onderdeel van de Boulevard moet worden gemaakt, maar de motie van de PvdA vonden we niet nodig, want de wethouder had al de nodige toezeggingen gedaan en wat zijn toezeggingen dan nog waard?

De gang van zaken rond het fictieve verhaal over het Boek vinden we geen mooi staaltje van overheidstransparantie, maar de motie van Lijst Linssen om het hele concept van marketing van de stad via het vertellen van verhalen nu maar af te schaffen vonden we te ver gaan.

De Zweedse huizen zijn in 1953 geschonken door de Zweedse regering als noodwoning na de watersnoodramp. De woningen zijn een levende herinnering aan het verleden, maar vier van de zes staan er wel slecht voor. Het is de moeite waard om te proberen ze te behouden, vandaar dat we met andere fracties hierover een brief stuurden naar het college om de Heemkundekring van Halsteren een steuntje te geven. Waarom is niet veel eerder de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de woningen? Helemaal duidelijk werd dat niet. Maar het is nu ook weer niet de bedoeling dat de gemeente zomaar huizen opkoopt, dus hopelijk ziet Stadlander toch nog kansen voor behoud of kan er een particulier worden geïnteresseerd om de huizen te behouden. Overigens blijven twee van de zes huizen wel gespaard.

Verder ging de raad over de jaarstukken. Een belangrijk onderwerp, want er gaat nogal wat geld om in de gemeente. De totale begroting voor 2017 bedroeg meer dan 250 miljoen euro. Nog belangrijker is dat de gemeentelijke schuldenlast vergroot is. Dat wil zeggen: in de afgelopen coalitieperiode is de schuldenlast afgenomen, maar in 2017 nam hij toch weer toe. De coalitie wilde de stad ‘niet op slot doen’. Begrijpelijk, want wie wil dat nu wel? Er zijn zoveel zaken die je als gemeente wilt doen. Maar ondertussen moeten we aan de lange termijn denken. En de omslag naar duurzaamheid vergt ook het nodige aan investeringen, bijvoorbeeld duurdere inkoop van materialen (wegen, installaties), maar ook een mogelijke pot om inwoners te stimuleren om hun woningen te isoleren. Genoeg te doen dus. Een gezond financieel beleid is bovendien randvoorwaarde nummer 1 van een fatsoenlijke en goede gemeente. Zonder gevulde portemonnee is het slecht boodschappen doen.

Cijfers zijn dus belangrijk en D66 zet daar vanouds op in. Vandaar dat wij een motie indienden over inzicht in toekomstige investeringen en over de terugdringing van het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren. Het verzuim is al jarenlang te hoog. De trend moet nu echt gekeerd worden en we willen dat de raad hiervan op de hoogte wordt gesteld. Dat is meteen een goede stok achter de deur om de zaak nu vlot aan te pakken. Verder dienden we nog een amendement in over de belastingsamenwerking. Die moet netjes de risico’s opgeven die ze lopen door diverse veranderingen die eraan komen, o.a een andere waarderingsgrondslag. Zo’n verandering vergroot dan ook weer de kans op bezwaarschriften. (Dat u het maar weet!).

Amendement en motie ziekteverzuim zijn aangenomen. De motie inzicht in investeringen niet, want het college wil met de hele raad om tafel over de komende begroting. Nou, we hopen maar dat dat wat op gaat leveren. Dat wordt nog een spannende sessie. In ieder geval is het signaal afgegeven dat we er bovenop zitten.

Tot zover,

Carinne Elion-Valter
Fractievoorzitter