Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 juli 2018

Inbreng raadsvergadering over Zwembad De Schelp

Hier lees je de inbreng van Carinne Elion in de laatste raadsvergadering over de ontwikkelingen omtrent Zwembad De Schelp.

Dit amendement (op het raadsvoorstel met keuze voor het minst verstrekkende scenario) pleit voor verbeeldingskracht en vooruitkijken. Start daarom met de reparatie van de gebrekkige rvs-verbindingen en maak een toekomstbestendig ontwerp. D66 wil niet minder zwembad, maar meer zwembad, dat wil zeggen beter, duurzamer en slimmer gefinancierd. De Schelp is nu een gesloten oester, maar moet een parel aan de Binnenschelde worden die in verbinding staat met de omgeving. Het ontwerp moet dan ook rekening houden met toekomstige functies die passen bij een lange termijnvisie op de Binnenschelde, Waterschans en Boulevard. Een visie op de komende 15 jaar moet nog worden ingevuld. De onderhoudspot van 3 miljoen kan slimmer worden ingezet.

Er zijn wat ons betreft ook meer mogelijkheden voor verduurzaming en het gezonder en prettiger maken van zwemklimaat en -water. Zuiveringsinstallatie, luchtbehandeling, verlichting en warmtepomp verlagen de exploitatiekosten. De onderbouwing van technische en financiële haalbaarheid moet beter voor een goede afweging.

Ook heeft de situatie ons nog onvoldoende tijd gelaten voor verkenning van alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals samenwerking met private partijen. De D66-fractie wil tot slot een beter inzicht in de risico’s. Dit soort ‘grote projecten’ kunnen flink uit de rails lopen, zoals wij weten. De globale ramingen vergezeld van ‘niet aanbevolen’ stellen ons niet gerust.

Wij stellen dus een gefaseerde aanpak voor. Deze hoeft niet duurder te zijn: hoe concreter de plannen, hoe scherper de offerte; de RVS-operatie is verder zo specifiek dat hij los kan worden aanbesteed.

D66 kiest dus voor scenario parel. We moeten nu de kansen pakken. Het plan moet een verdiepingsslag krijgen. Na de zomer zien we het uitgewerkt terug. Ofwel: neem even de tijd voor verbeeldingskracht. Het mag niet zo zijn dat we straks de geplaatste tegels alweer moeten wegbikken. Ondertussen kunnen de werkzaamheden beginnen.
—————————————————————————————————————————————–

Lees ook: https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/algemeen/263379/raad-akkoord-met-4-miljoen-euro-voor-renovatie-de-schelp-?redir

Kortheidshalve wilden wij nu slechts stemmen voor de minimale optie ‘0’ om het college de tijd te geven om in de zomermaanden met een beter onderbouwd plan te komen: financieel beter onderbouwd, vernieuwender op het punt van duurzaamheid en beter aangesloten op de toekomstige ontwikkeling van de Boulevard/Binnenschelde. Wij vonden het plan dus te behoudend en wilden verkenning van mogelijkheden voor samenwerking met een private partij, in plaats van dat de gemeente dit maar allemaal betaalt.

Wij dienden ook nog een motie in voor een onafhankelijk rekenkamer-onderzoek naar de gang van zaken in het verleden. Het is onduidelijk of het college adequaat heeft gereageerd op de resultaten van een technisch onderzoeksrapport uit 2016 naar de staat van de hoofddraagconstructie van het zwembad. De motie van D66 voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken heeft het niet gehaald. De coalitiepartijen vonden een gewoon onderzoek voldoende. In september ‘18 wordt daarmee begonnen.