Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2018

Brief aanvullende vragen iz rubberkorrels kunstgrasvelden

Enige tijd geleden hebben wij vragen gesteld naar aanleiding van het rapport met kenmerk RIVM
2018-0072 en de aanleg van nieuwe velden in de gemeente.
(lees hier eerder ingezonden brief 20180709 – Brief D66 iz Kunstgrasvelden) 
In uw antwoord geeft u aan dat de milieurapportage geen aanleiding is om op het gebruik van dit materiaal terug te komen.

Wij erkennen dat dit grotendeels in overeenstemming is met de uit de rapportage blijkende
gezondheidsschade, al is en blijft er reden voor monitoring. Toch denken wij dat u een aanbeveling van het rapport over het hoofd hebt gezien. Het RIVM beveelt aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubberkorrels naar de bermgrond te voorkomen.
Lees hier de hele brief: 20181011 – Brief aanvullende vragen D66 iz rubberkorrels kunstgrasvelden