Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Hoe moet de democratie van morgen eruit zien?

Hoe moet de democratie van morgen eruit zien? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich betrokken en meegenomen voelt bij belangrijke besluiten? Zoals over dingen in de buurt, veiligheid, leefbare wijken, voldoende scholen? Of op landelijk niveau over klimaat, werk, inkomen, integriteit. Praten over democratie van nu is praten over de democratie en de stabiliteit die we aan onze kinderen nalaten.

In deze podcast praat Carinne Elion-Valter met hoogleraar Tom van der Meer over democratie en over de voorstellen van de Staatscommissie Remkes. Een leuke en levendige uitzending.

Ook de tweede  uitzending over de Vrijzinnige Democratische Bond, voorloper van D66, is bijzonder interessant.

Stemmen provincie en waterschap

En…. gaat u stemmen? De provincie regelt onder anderen openbaar vervoer, landbouwbeleid, de bibliotheken en toerisme. Ook houdt de provincie toezicht op hoe gemeenten hun taak uitvoeren. De provincie is een belangrijke lagere overheid.

In maart stemt u ook voor de waterschappen. Ook die doen belangrijk werk. Het is van belang dat uw stem wordt vertegenwoordigd in het bestuur. D66 is gelieerd aan de waterschapspartij Water Natuurlijk. Water Natuurlijk verdedigt zuiver water en goede bescherming en natuurwaarden. Water Natuurlijk kijkt naar de lange termijn, zodat ook uw kinderen en kleinkinderen veilig wonen en schoon water hebben.