Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 januari 2020

Nieuwtjes uit de fractie van BoZ

Na een geslaagde en gezellige Afdelingsvergadering van D66 Brabantse Wal in de Orangerie van landgoed Mattemburgh had de fractie van Bergen op Zoom afgelopen dinsdag 14 januari weer haar eerste fractievergadering van 2020. We hopen op een zinvol en inhoudelijk politiek jaar! Daartoe hebben we vast wat goede voornemens bedacht. Een daarvan is om dit jaar eens goed te bekijken wat er van ons verkiezingsprogramma is gerealiseerd. Wat kunnen we doen om onder meer duurzaamheid nog meer op de kaart te zetten? Hoe kunnen we mensen tonen dat innovatie en optimisme hier de richting naar de toekomst wijzen? Zo zouden elektrische bulldozers kunnen zorgen voor minder stikstofuitstoot bij de bouw waardoor er meer projecten kunnen doorgaan. Een andere is om jullie wat meer te vertellen over het politieke wel en wee. Daar moet even tijd voor uitgetrokken worden, maar Pascal Delahaije, commissielid en inmiddels al zeer gewaardeerd lid van de fractie, gaat ons hierbij helpen.

Een wat minder zonnig bericht was het faillissement van het Facilitair Bedrijf. Een instituut is ten onder gegaan. Was dat nou nodig? Wat betekent dat voor de vrijwilligers? De gemeente denkt dat ze de activiteiten die het FB verrichtte zelf goedkoper en efficiënter kan doen. Efficiency spreekt ons wel aan, maar hoe rijmt de gedachte van ‘we doen het zelf wel’ met ideeën die leven bij het college om juist taken uit te besteden? We hebben daar een brief met kritische vragen over gestuurd naar het college.

De vraag hoe het verdwijnen van het FB zich verhoudt tot de gedachte van uitbesteding van niet wettelijke taken is onderdeel van wat we noemen de ‘takendiscussie’. Wettelijke taken zijn bijvoorbeeld riolering en wegen. De diensten aan het culturele veld zijn een voorbeeld van niet-wettelijke taken. Die takendiscussie zal de raad vanaf februari gaan voeren. Ze is erop gericht om de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren vorm te geven. Heel, heel hard nodig, want de provincie heeft de gemeente een stevige vermaning gegeven over de financiële situatie. Bergen op Zoom heeft te weinig weerstandsvermogen om onverwachte risico’s op te vangen.

D66 zal aan deze discussie een kritische en constructieve bijdrage geven. Niet alles wat je als overheid doet, kun je maar in de markt zetten, ook al is dat wettelijk wel mogelijk. Er is zoiets als het algemene belang en de culturele rijkdom en sociale netwerken in de stad die je als gemeente ook moet koesteren. Creativiteit en zorgvuldige afweging zijn hier geboden.

Weet dat fractievergaderingen openbaar zijn. Wees welkom! Ik kan je zeggen dat het er dynamisch aan toe gaat! Even tevoren melden bij svenvandenbeemt@gmail.com dat je komt is wel handig voor het openen van de deur. En dan weten we of er extra koekjes nodig zijn bij de koffie!

Carinne