Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 januari 2020

Zwembad-debat: D66 kritisch, maar geen wantrouwen

Een complex gebouw
Donderdag 23 januari vond het raadsdebat plaats over zwembad De Schelp. Het zwembad kent sinds de bouw al problemen: het mooie gebouw blijkt fragiel. In 2018 sloot het vanwege onveilig roestvrijstaal in de hoofddraagconstructie. De renovatie duurde meer dan een jaar. In september 2019 zou het opengaan, maar technische problemen en onveiligheid (o.a. legionella) dwongen tot hernieuwde sluiting. Het geheel leidde ertoe dat verantwoordelijk wethouder Annette Stinenbosch een dag voor het debat de eer aan zichzelf hield.

Kritisch raadsonderzoek
Naar de gang van zaken bij de aanbesteding en tussen bouw en sluiting in 2018 is onderzoek gedaan door een bureau. Was dat nodig? Waarom een onderzoek als min of meer duidelijk was dat er problemen waren met het roestvrijstaal in het zwembad? Ja, dat onderzoek was nodig, want ‘min of meer’ is niet genoeg. Bovendien richtte het bureau zich op de ‘governance’, op de organisatie van opdracht, toezicht en verantwoordingsrelaties.

Over de aanbesteding concludeerde het bureau dat het RVS voldeed aan de destijds geldende normen. Wel is er bezuinigd op de technische installaties. Dat kan hebben bijgedragen aan een slecht binnenklimaat (het was altijd vreselijk warm in het zwembad). En dat slechte binnenklimaat kan hebben geleid tot snellere corrosie van het roestvrijstaal in de draagconstructie.

Over de ‘governance’ stelde het onderzoek vast dat er sprake was van onvoldoende deskundigheid aan de kant van de gemeente en een slordige zo niet onachtzame omgang met toezicht en organisatie. Binnen het stadskantoor heerste een verkokerde cultuur. Zo konden kritische geluiden over het RVS niet tot actie leiden.

Verantwoording is geen vergelding
Wat betekent dit nu politiek? Tijdens het debat hebben wij waardering uitgesproken voor het besluit van wethouder Stinenbosch. Annette is een integere bestuurder die er volstrekt eerlijk en open in zit. Maar het gaat hier om een collectieve verantwoordelijkheid van het hele college. Die verantwoordelijkheid ziet op de recente fouten, maar ook op fouten uit het verleden. Het doet er daarbij niet toe dat collegeleden zelf geen schuld hebben aan fouten uit het verleden. Verantwoording afleggen is een overtuigend en integer antwoord geven op vragen uit het verleden. Het gaat erom te erkennen dat er fouten zijn gemaakt en om overtuigende acties voor te stellen om te voorkomen dat die fouten weer gaan gebeuren. Verantwoording gaat niet om vergelding, om straf en boete en om bijltjesdag. Verantwoording gaat om uitleg.

De bijdrage van D66 was bijzonder kritisch. Aan het slot van het debat dienden wij een motie van afkeuring in over de historische gang van zaken. Voor de toekomst kregen wij de indruk dat wethouder Jacobs scherp op de bal gaat zitten en het zwembad pas heropent als alles veilig is en werkt.

Aan de motie van wantrouwen, ingediend door Lijst Linssen en ondersteund door BSD en PvdA hadden wij daarom geen behoefte. Wij hebben geen enkele illusie dat een andere coalitie dan de huidige het structurele probleem in de Bergse bestuurscultuur wel gaat oplossen. Integendeel. Het emotionele en soms op personen gerichte betoog van sommige andere fracties duidt op gebrek aan inzicht in het belang een open en zakelijke cultuur. Een betere bestuurscultuur vraagt ook om een andere politieke cultuur.

Carinne Elion-Valter