Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 februari 2020

Stand van zaken politieke situatie Bergen op Zoom

Het zwembad-dossier is door coördinerend wethouder Barry Jacobs overgenomen van wethouder Stinenbosch. Het zwembad zal pas opengaan als de zaak op orde is, zo heeft hij beloofd. Dat is op 11 februari gebeurd na uitgebreide hercontrole.
Het zwembaddebat heeft ook politieke gevolgen. Na het debat is de sfeer veranderd in de raad. Lijst Linssen en BSD (Louis van der Kallen) verwijten het college dat het niet is opgestapt. Volgens D66 zou dat echter totaal niet bijdragen aan een snelle en veilige opening van het zwembad. We hebben ook niet het idee dat een of andere toverfiguur uit de oppositie deze langlopende kwestie nu opeens wel tot een goed einde kan brengen. En op allerlei politiek gedoe over coalities en zo zit de burger niet te wachten. We zitten er realistisch in en letten vooral op of het college levert.
Dus moet eerst de sfeer verbeteren, zodat raad en college zich kunnen concentreren op het belang van de inwoners.

Inmiddels heeft dhr Ad Verbogt die als informateur bij de totstandkoming van de huidige coalitie betrokken was, gesprekken gevoerd met alle fracties over de huidige situatie en hoe nu verder. Afgelopen donderdag 13/2 heeft hij daarvan verslag gedaan. Het beeld is eenduidig. Alle fracties zijn bezorgd over de gespannen politieke situatie en willen dat er met spoed gehandeld wordt om de schuldpositie te verbeteren en te werken aan de kwaliteit van het bestuur (ambtelijke organisatie, samenwerking raad – college – ambtelijke organisatie).
Ad Verbogt zal met de politiek leider van het GBWP, Arjan van der Weegen, informatiegesprekken voeren met de fracties over verbreding of vernieuwing van de coalitie.

Wordt vervolgd.

Carinne Elion-Valter