Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 februari 2020

Restafval

Duurzaamheid is een speerpunt voor D66.

D66 denkt graag mee om de afvalinzameling effectiever en betaalbaar te organiseren.

In een brief naar het college van B&W roepen we op om ook in Bergen op Zoom in 2020 de reductie van het huishoudelijk restafval te realiseren tot maximaal 100 kg per huishouden. Inmiddels is het 2020 en is de discussie in de gemeenteraad jammer genoeg doorgeschoven.

D66 is voorstander van omgekeerd inzamelen, een systeem waarbij bewoners zelf hun restafval wegbrengen naar centraal geplaatste ondergrondse containers en de reststromen zoals papier en plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) thuis opgehaald worden om zo scheiding te stimuleren. Dit is voor Bergen op Zoom nog een stap te ver, echter is er wel actie nodig om de doelstellingen waar te maken.

In reactie op het laatste voorstel om de ophaalfrequentie van het restafval te reduceren kwam veel weerstand vanuit de raad. Vandaar dat wij
een aantal vragen over dit onderwerp hebben gesteld aan B&W en u als lezer uitnodigen mee te denken. Heeft u een goed haalbaar idee dan horen we dat graag. U bent altijd welkom op de fractievergadering op dinsdagavond vóór iedere raadsvergadering.

Is het bijvoorbeeld mogelijk om door middel van een opt-in aan individuele burgers toegang te geven om hun vuilniszakken in reeds bestaande ondergrondse containers te deponeren in ruil voor het inleveren van hun grijze minicontainer?

Is het mogelijk om de verstrekking van een grotere papier/GFT container en een kleinere restafval container kosteloos te doen om hiermee scheiding te stimuleren en te voorkomen dat een deel van de papier / gft fractie verdwijnt naar particuliere inzamelaars of in de restfractie mee gaat door een te volle bak?