Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 mei 2020

Nieuw college in Bergen op Zoom

Onlangs werden de kandidaten voor het college 2020-2022 gepresenteerd: een mix van bekenden uit de Bergse politiek (Barry Jacobs en Patrick van der Velden) en externe krachten moet de gemeente naar een financieel gezonde toekomst brengen. En dat in tijden van corona. Het wordt een fikse uitdaging. De nieuwe krachten zijn Petra Koenders, directeur Green Chemistry Campus en werkzaam bij Cargill, Jeroen de Lange, voormalig voorzitter VNO-NCW West-Brabant en Mignon van der Zwan, in directe functies werkzaam geweest bij verschillende gemeenten, met name binnen het Sociaal Domein. Verder zal Johan Rutten optreden als financieel directeur. Rutten is een bekende van de Gemeente. Hij stond eerder Ad Coppens en Lydia Spindler bij in een reorganisatie.

Gaat dit college de gemeente uit het financiële dal trekken? De vraag moeten we op de eerste plaats stellen aan de Raad. De raad immers moet het college een opdracht op hoofdlijnen voor bezuiniging meegeven. Dat wordt nog wel een uitdaging. Het proces om tot die opdracht te komen is op dit moment gaande. Fractievoorzitters bereiden het ‘focusakkoord’ hierover voort.

Als eerder gezegd, D66 werkt mee aan de reset, de poging om op een andere manier politiek te bedrijven. Zeker in tijden van nood past het politici om al het mogelijke te doen om tot een inhoudelijke oplossing van problemen te komen. Maar we zullen extra kritisch zijn of de opdracht tot bezuiniging ver genoeg gaat, maar ook evenwichtig is verdeeld over de verschillende belangen van de inwoners van de gemeente. Zo moeten aan de ene kant de sociale voorzieningen voldoende op peil blijven. Aan de andere kant mag het ook niet zo zijn dat er hogere belastingen worden geheven zonder dat er stevig wordt bezuinigd op de bedrijfsvoering van de gemeente zelf. Eerst de hand in eigen boezem! De kritische houding is extra nodig, omdat het college hiervan de uitvoerder wordt.

Wordt vervolgd,

Carinne Elion-Valter, fractievoorzitter

What do you want to do ?

New mail