Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

Focusakkoord rond

Beste leden van D66,

Het politieke proces start weer op na wat stilstand als gevolg van de corona-crisis. Inmiddels is iedereen het digitaal vergaderen meester. De eerste commissie-vergadering over belangrijke bestemmingsplannen heeft plaatsgevonden. Verder vindt D66 dat de gemeente de regels inzake corona goed moet handhaven. Wel kan de gemeente het sportclubs of fitnessclubs gemakkelijk maken om ‘pop-up buitenactiviteiten’ te organiseren. Een foto van hoe dat gaat in Amsterdam levert inspiratie.

Binnenkort wordt het akkoord van de fracties van de gemeenteraad hebben gesloten met het oog op de komende twee jaar. Het is nog te vroeg om u veel te vertellen over de inhoud. Het focusakkoord ligt nu bij de fracties en zal begin volgende week worden gepresenteerd. Maar enige woorden wil ik er wel over kwijt.

Als alles goed gaat, wordt binnenkort het akkoord gepresenteerd wat de fracties van de gemeenteraad hebben gesloten met het oog op de komende twee jaar. Het is nog te vroeg om u veel te vertellen over de inhoud. Het focusakkoord ligt nu bij de fracties. Maar enige woorden wil ik er wel over kwijt.

Het akkoord is via een zorgvuldig proces van overleg tussen de fracties tot stand gekomen. Twee fracties (Lijst Lnssen en BSD hebben ervoor gekozen om op afstand te blijven.

Het akkoord bevat een stevige bezuinigingsopgave. Het beoogde nieuwe college zal ermee aan de slag moeten en de raad moet zijn eigen opdracht trouw blijven.

Het proces is snel verlopen al zal het velen nog niet snel genoeg zijn gegaan. Iedere dag dat je niets doet vloeit er geld weg. Toch is het geen simpele taak om met tien partijen een lijn te trekken. Ieder weet dat als je tien mensen bij elkaar zet het verrassend is hoezeer iedereen toch weel net een andere invalshoek heeft. Wat vaststaat: ieder was bereid om op een nieuwe manier naar het bedrijven van politiek te kijken. Dat is lof, ook aan de begeleiders Ad Verbogt en Arjan van der Weegen.

U hoort snel meer.

Met vriendelijke groet,

Carinne Elion-Valter

What do you want to do ?

New mail