Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 mei 2020

Zwerfafval oftewel verwijtbaar gedrag?

Fractie D66 Bergen op Zoom Bergen op Zoom, 31 mei 2020

Aan het College van B & W van de Gemeente Bergen op Zoom

Betreft: effectiviteit onderhoud openbare ruimte (Zwartboek zwerfafval en hondenpoep)

Geacht college,

Als je in een andere omgeving komt vallen dingen op die anders zijn, zo ook in deze tijden van Corona, thuiswerken en afstand houden. Mensen steken elkaar (figuurlijk dan) de helpende hand toe en zetten zich in voor hun omgeving. Bijvoorbeeld door tijdens een wandeling een prikker mee te nemen en zwerfvuil te rapen. Dan valt ineens ook de aanpak van de gemeente op als het gaat om zwerfvuil.

 1. Wekelijks komt er een veegwagen van Saver door de straat;
 2. Bijna iedere week komt de quad van Saver langs om hondenpoep te ruimen;

Goede aanpak zou je zeggen, echter één blik in de omgeving en de conclusie is dat deze aanpak totaal niet effectief is.

 • Er liggen enorme hoeveelheden zwerfvuil op diverse plaatsen in de stad, in ieder geval rond de McDonalds, bij Langs de Lijn, Kijk in de Pot en zo zijn er nog wel meer plaatsen te noemen;
 • Als de veegwagen van Saver komt, dan wordt er inadequaat geveegd, te weten op plaatsen waar de veegwagen bij kan, maar al het vuil blijft hangen in de bosjes, onder de geparkeerde auto’s, tot aan plastic zakken in bomen aan toe. Er gebeurt niets mee. De medewerkers lijken daar geen acht op te slaan; er komt ook niemand later nog langs om het op te ruimen of om te controleren of er adequaat gehandeld is;
 • Als er vervolgens gemaaid wordt, wordt het nog liggende vuil versnipperd. Dat is slecht voor de natuur en potentieel gevaarlijk vanwege scherpe blikdeeltjes;
 • Er zijn, naar verluidt, afspraken met McDonalds, maar van enig effect is nauwelijks iets te merken;
 • Melding op  de  BuitenBeter-app  heeft  weinig tot geen effect. Men  krijgt  een  melding ‘afgehandeld’, maar zichtbaar resultaat is er niet.

Graag merken wij nog op dat uiteindelijk zwerfvuil is te wijten aan onverschillig, zo niet ronduit asociaal gedrag, maar een schone omgeving stimuleert mensen om het goede gedrag te vertonen. Een paar keer stevig handhaven en boetes uitdelen, verdient zichzelf gewoon weer terug.

In het licht van het voorafgaande hebben wij de volgende vragen:

 1. Waarom wordt er niet adequaat en effectief zwerfafval geruimd, zodanig dat de omgeving er echt schoon uitziet? Met de hand navegen, de rommel uit de bosjes halen, de zakken uit de boom halen, Hebben medewerkers hiertoe ook de opdracht gekregen? Gebruikt de gemeente de data welke door bijvoorbeeld Litterati (een app waarop mensen zwerfafval kunnen opgeven, zodat een helder beeld ontstaat waar wat ligt) wordt gegenereerd om het veegbeleid effectiever uit te voeren?
 2. Hoe is het toezicht geregeld op de medewerkers van de veegwagens? Komt er ooit een toezichthoudende ambtenaar naar de diverse plaatsen om te controleren of er adequaat wordt geveegd en opgeruimd?
 3. Is er sprake van enige coördinatie tussen veegwagen en maaidienst?
 4. Hoe vaak is in 2020 een overtreding geconstateerd door handhavers op het verspreiden van zwerfafval?
 5. Beschikt u over voldoende handhavingscapaciteit?
 6. Hoe staat het met de afspraken met McDonalds en andere afhaalbedrijven? Wordt hier nog op gehandhaafd?
 7. De-anonimisering voorkomt onverschillig en asociaal gedrag. Kan ervoor worden gezorgd worden dat verpakkingen van de Drive-in van bijvoorbeeld McDonalds het kentekennummer of postcode van de koper vermeld wordt op de verpakking, zodat na te gaan valt wie waar rommel achterlaat? Ook statiegeld kan bijdragen aan verantwoord gedrag.
 8. Tijdens een feest of markt wordt nog wel eens statiegeld geheven op plastic bekers. Kan dit niet ook op afhaalverpakking? Graag reactie hierop.
 9. Kunnen dergelijke afspraken ook worden gemaakt met andere verspreiders, zoals bijvoorbeeld supermarkten?
 10. Hoe staat het met de controle op effectieve opvolging en oplossing van klachten en meldingen via de Buitenbeter app?

Een speciale vermelding verdient hier hondenpoepoverlast. Dagelijks laten enkele (zeker niet alle) hondenbezitters ongegeneerd hun viervoeter in of net aan de rand van de plantsoenen poepen zonder de moeite te nemen om dit op te ruimen. Aanspreken levert steevast schouderophalen of zelfs agressie op, de poepscooter ruimt het toch wel op, waar maak je je druk om.

Daarom de volgende vragen:

 1. Zakjes met poep worden op veel plaatsen gewoon in de bosjes gegooid. Het lijkt dat er onvoldoende afvalbakken staan voor hondenpoep. Als ze er wel staan, worden ze niet altijd tijdig geleegd. Heeft u hier zicht op?
 2. Wanneer en waar is in 2020 gehandhaafd op niet opruimen van hondenpoep, hoeveel boetes zijn in 2020 uitgedeeld en hoeveel mensen zijn aangesproken op het niet opruimen van hondenpoep van hun eigen hond?
 3. Kan de poepscooter tijdens het poep ruimen ook zwerfvuil opruimen of is deze daarvoor niet geschikt?

Met vriendelijke groet en alvast dank voor de door u te nemen moeite,

Berend Doedens,

Burgerlid D66 Bergen op Zoom

Carinne Elion-Valter,

Raadslid D66 Bergen op Zoom

What do you want to do ?

New mail