Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 oktober 2021

De toekomst bepalen we tijdens de campagne!

Gisteren stond de Toekomstvisie 2035 voor Bergen op Zoom op de agenda van de raad. Wij zijn akkoord gegaan met deze toekomstvisie. Dat is niet zozeer omdat wij groot fan zijn van de visie, maar eerder omdat er simpelweg niets in staat waar we echt tegen zijn. Verder is de huidige toekomstvisie, die ongeveer 10…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 oktober 2021

Handhaving & Steenbergseweg

Afgelopen week ging het in de commissievergadering over geluidsoverlast bij de bewoners van de Steenbergseweg. De bewoners ervaren hier overlast omdat er regelmatig te hard wordt gereden, in sommige gevallen flink te hard door snelheidsduivels. De weg heeft momenteel een maximumsnelheid van 50 km/uur. Meerdere partijen kwamen met oplossingen als: verlaag de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 oktober 2021

De veehouderij op de Heerlesebaan

Bij de afgelopen raadsvergadering heeft onze fractie ingestemd met de uitbreiding van een veehouderij op de Heerlesebaan. Deze veehouder moet voor 2024 zijn stallen hebben aangepast naar de eisen van de provincie en moet dus in actie komen. De gemeenteraad kan een uitbreiding enkel weigeren op basis van zogenaamde ‘ruimtelijke argumenten’, dit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 oktober 2021

Onze bijdrage omtrent het corona steunfonds

Gisteravond is de raad tot laat bijeen geweest om de kwestie rondom de corona steunfondsen te bespreken. De verantwoordelijke wethouder heeft hierbij zijn ontslag ingediend. Wij vinden dit ontslag terecht, de wethouder was verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken met de raad. Na het vertrek van de wethouder heeft onze fractie samen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 28 september 2021

Het spook van de oude bestuurscultuur, verantwoording is nodig!

Door corona hebben cultuurgezelschappen en culturele organisaties het zwaar gehad. Bergen op Zoom heeft vanuit het Rijk 1,4 miljoen ontvangen om de culturele sector te steunen. In de commissievergadering van vorige week is naar voren gekomen dat deze gelden niet goed zijn besteed. Deze gelden zijn, buiten de afspraak met de raad om, gebruikt…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 september 2021

Zet het buitengebied niet op slot!

Vorige week is naar voren gekomen in de commissievergaderingen dat een aantal partijen de ‘hoogwaardige’ landbouwgronden in het buitengebied willen ‘behouden’. D66 heeft zich hierover duidelijk uitgelaten: wij zullen een motie hiervoor niet steunen. Wij hechten veel waarde aan een goede ruimtelijke ordening in onze gemeente, ook in het buitengebied. Om te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 september 2021 maandag 12 juli 2021

Brabant de goede kant op!

  Het progressieve gezicht van Brabant is terug. D66 zit in het College van Gedeputeerde Staten, samen met VVD, PvdA en CDA. De aandacht is weer gevestigd op de verduurzaming van de economie en de energietransitie. Ook de rol van de provincie op het gebied van cultuur en bij het tegengaan van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juli 2021

‘De Bergse politiek handelt in dromen’

Het is al jaar en dag duidelijk dat Bergen op Zoom teveel wil. We moeten zorgen dat Bergen op Zoom verder komt, hiervoor moeten heldere keuzes worden gemaakt. Momenteel wordt er geprobeerd overal consensus over te krijgen en iedere stakeholder tegemoet te komen. Hierdoor is er halfbakken beleid waar niemand tevreden mee is! …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 juni 2021