Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juni 2020

Standpunt D66 iz vertaling focusakkoord naar begroting 2021

Ad Verbogt en Arjan van der Weegen hebben hun plan van aanpak gepresenteerd voor het vertalen van het focusakkoord naar de begroting van 2021. Overleg met de fractievoorzitters zal daar weer een grote rol in spelen. Dat zou kunnen leiden tot het oordeel dat deze gang van zaken onvoldoende democratische of transparant is. D66…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 31 mei 2020

Zwerfafval oftewel verwijtbaar gedrag?

Fractie D66 Bergen op Zoom Bergen op Zoom, 31 mei 2020 Aan het College van B & W van de Gemeente Bergen op Zoom Betreft: effectiviteit onderhoud openbare ruimte (Zwartboek zwerfafval en hondenpoep) Geacht college, Als je in een andere omgeving komt vallen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 mei 2020

Focusakkoord rond

Beste leden van D66, Het politieke proces start weer op na wat stilstand als gevolg van de corona-crisis. Inmiddels is iedereen het digitaal vergaderen meester. De eerste commissie-vergadering over belangrijke bestemmingsplannen heeft plaatsgevonden. Verder vindt D66 dat de gemeente de regels inzake corona goed moet handhaven. Wel kan de gemeente het sportclubs…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 mei 2020

Nieuw college in Bergen op Zoom

Onlangs werden de kandidaten voor het college 2020-2022 gepresenteerd: een mix van bekenden uit de Bergse politiek (Barry Jacobs en Patrick van der Velden) en externe krachten moet de gemeente naar een financieel gezonde toekomst brengen. En dat in tijden van corona. Het wordt een fikse uitdaging. De nieuwe krachten zijn Petra Koenders, directeur Green…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 april 2020

Reset College van B&W Bergen op Zoom

Beste democraten, De corona-crisis grijpt in op het vertrouwde. Zuur voor wie geen werk heeft. Verdrietig voor wie een dierbare moet missen. Vreemd voor velen omdat het anders gaat. Nieuwe situaties vragen om een andere manier van denken en doen. De raadsfracties in Bergen op Zoom zijn, als eerder…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 februari 2020

Restafval

Duurzaamheid is een speerpunt voor D66. D66 denkt graag mee om de afvalinzameling effectiever en betaalbaar te organiseren. In een brief naar het college van B&W roepen we op om ook in Bergen op Zoom in 2020 de reductie van het huishoudelijk restafval te realiseren tot maximaal 100 kg…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 februari 2020

Stand van zaken politieke situatie Bergen op Zoom

Het zwembad-dossier is door coördinerend wethouder Barry Jacobs overgenomen van wethouder Stinenbosch. Het zwembad zal pas opengaan als de zaak op orde is, zo heeft hij beloofd. Dat is op 11 februari gebeurd na uitgebreide hercontrole. Het zwembaddebat heeft ook politieke gevolgen. Na het debat is de sfeer veranderd in de raad. Lijst Linssen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 januari 2020

Zwembad-debat: D66 kritisch, maar geen wantrouwen

Een complex gebouw Donderdag 23 januari vond het raadsdebat plaats over zwembad De Schelp. Het zwembad kent sinds de bouw al problemen: het mooie gebouw blijkt fragiel. In 2018 sloot het vanwege onveilig roestvrijstaal in de hoofddraagconstructie. De renovatie duurde meer dan een jaar. In september 2019 zou het opengaan, maar technische problemen en…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 januari 2020
Nieuwtjes uit de fractie van BoZ

Nieuwtjes uit de fractie van BoZ

Na een geslaagde en gezellige Afdelingsvergadering van D66 Brabantse Wal in de Orangerie van landgoed Mattemburgh had de fractie van Bergen op Zoom afgelopen dinsdag 14 januari weer haar eerste fractievergadering van 2020. We hopen op een zinvol en inhoudelijk politiek jaar! Daartoe hebben we vast wat goede voornemens bedacht. Een daarvan is om dit…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 juni 2019