Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 maart 2021

Vul de enquête over de bezuinigingen in

Beste D66 leden,De gemeente moet bezuinigen. De bezuinigingsopgave wordt in drie tranches uitgevoerd. De eerste tranche is in december 2020 door de raad goedgekeurd en betrof vooral bezuinigingen op de ambtelijke organisatie zelf. De tweede tranche ligt nu voor, de derde in oktober 2021. Deze tranches raken nu wel de voorzieningen voor burgers.Er wordt door…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 maart 2021

Mooie steunbetuiging!

Hierbij een prachtig voorbeeld waarom D66 stemmen een goeie keuze is! De toekomst van Nederland licht in de Europese Unie, dat is onze overtuiging.   Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer veel redenen, zoals onze standpunten m.b.t. klimaat en het investeren in onderwijs.

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 februari 2021

Betere luchtkwaliteit in schoolgebouwen

Vanuit de overheid is er een subsidieprogramma om de luchtkwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren. Deze mogelijkheid moet wij aangrijpen om de schoolgebouwen in de gemeente te verbeteren! Het is niet duidelijk wat de gemeente Bergen op Zoom gaat doen, dus heeft D66 een aantal vragen gesteld. Zo zetten wij het onderwerp op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 februari 2021

Zorgen over de Bergse binnenstad

Het vertrek van de Mediamarkt en het optreden van de wethouder baart D66 zorgen! Het is voor de binnenstad een aderlating dat de Mediamarkt de binnenstad verlaat. D66 is dan ook van mening dat er een nieuw en goed doordacht binnenstadsbeleid nodig is. Ons raadslid Ufuk Cuman heeft dan ook een brief met vragen gestuurd…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2021 maandag 8 februari 2021

Handhaven op benzeen!

De gemeente Bergen op Zoom dient strikt te handhaven op de hoeveelheid benzeen die de asfaltfabriek uitstoot, dit i.v.m. de volksgezondheid. De fabriek is nu tijdelijk niet in gebruik, maar D66 wilt weten hoe er gehandhaafd gaat worden. Daarom zijn de volgende vragen gesteld: Is de asfaltcentrale aan de van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 januari 2021

Bergen op Zoom voorbereiden op een toekomst zonder fossiele energie!

Afgelopen week is er in de raad gesproken over de energievisie van Bergen op Zoom, de verdere uitwerking van de RES (regionale energie strategie). De uitwerking van het college focust voornamelijk op de opwekking van elektriciteit, warmte wordt nauwelijks benoemd. D66 heeft de wethouder dan ook gevraagd welke stappen de gemeente wilt gaan zetten om…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 januari 2021

Vragen omtrent de verkoop van gemeentelijk vastgoed

Aangaande de discussie omtrent het verkopen van gemeentelijk vastgoed en het interview van wethouder Jacobs in BNdeStem, heeft onze fractie een brief met vragen gestuurd naar het college. Hieronder volgt de inhoud van de brief: Betreft: technische vraag n.a.v. artikel “tientallenkopers voor omstreden panden” BNdeStem 7 januari …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 december 2020

Boodschappen voor iemand in de bijstand

D66 heeft de volgende brief gestuurd naar het college over de actualiteit.Geacht college,Aanleiding tot deze brief is een recente rechterlijke uitspraak inzake uitvoering van de participatiewet. Een bijstandsgerechtigde ontving met regelmaat boodschappen. Deze werden beschouwd als inkomen waarover de gerechtigde informatie had moeten geven. Resultaat is dat de gerechtigde het inkomen moet terugbetalen en een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 november 2020

Reactie D66 op open brief bezorgde inwoners

Hieronder de kernpunten uit het antwoord van D66 op de open brief van bezorgde inwoners over vastgoed en andere onderwerpen. De brief kaartte met name het ontbreken van een toekomstvisie aan van waaruit de bezuinigingen kunnen worden vormgegeven, uitte zorg over onbedachte verkoop van historisch vastgoed en over aantasting van het 'sociale en culturele kapitaal'…

Bekijk nieuwsbericht