Steun ons en help Nederland vooruit

Berend Doedens – “Ik wil er voor zorgen dat de stad ook in de toekomst leefbaar blijft”

Kandidaat raadslid / Duo-burgerlid

In januari 2017 ben ik in Bergen op Zoom komen wonen, maar ik voel me er nu al meer thuis dan in de andere plaatsen waar ik heb gewoond. Daarom wil ik me graag inzetten voor de samenleving in deze stad.

Ik wil er voor zorgen dat de stad ook in de toekomst leefbaar blijft, mijn dochter van 5 zal nog meer dan mijn generatie te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Ik vind het van groot belang dat we bij de afwegingen die in de gemeenteraad worden gemaakt oog hebben voor de toekomstbestendigheid van de besluiten. Dat we binnen onze eigen invloedssfeer er alles aan doen om te voorkomen dat als we over 30 jaar terug kijken we het anders hadden aangepakt.

Na mijn opleiding installatietechnologie heb ik bij verschillende bedrijven in de bouw en de installatietechniek gewerkt, inmiddels werk ik als projectleider bij een adviesbureau in de afvalwaterzuivering. Door deze ervaring heb ik veel kennis van het bouwproces en duurzame energietechnieken. Deze kennis wil ik inzetten om bij te dragen aan een goede besluitvorming op het gebied van bouwprojecten en bouwkundige vraagstukken binnen de gemeenteraad.

Soms kan het lijken dat er geen duidelijke koers wordt gevaren. De koers van D66 is op een hoger abstractieniveau geformuleerd middels de 5 richtingwijzers. Deze richtingwijzers sluiten als vanzelfsprekend aan bij mijn beeld van de ideale samenleving. De koers die D66 binnen de gemeente Bergen op Zoom vaart is daar op gebaseerd waarbij ruimte voor debat is en gezocht wordt naar pragmatische oplossingen. D66 heeft voor de komende verkiezingen een goed verhaal voor Bergen op Zoom en een duidelijke focus op duurzaamheid. Dit spreekt mij aan en hier draag ik graag mijn steentje aan bij.

Commissie Stad & Bestuur

Meer van Berend Doedens – “Ik wil er voor zorgen dat de stad ook in de toekomst leefbaar blijft”