Steun ons en help Nederland vooruit

Carinne Elion-Valter – “Het goede van Bergen op Zoom zit ‘m voor een belangrijk deel in de menselijke maat van de stad en dorpen”

Fractievoorzitter & lijsttrekker

Bergen op Zoom is een fantastische gemeente: historische binnenstad, mooie dorpen, prachtige natuur rondom met bos, heide en open akkerlandschap. De stad biedt alle voorzieningen, zoals scholen, sportclubs, het CKB, de schouwburg, cafeetjes en leuke winkels en natuurlijk de jaarlijkse Vastenavend. Ja, Bergen op Zoom is een goede stad, waar Ik en mijn gezin al meer dan twintig jaar met plezier wonen.

Het goede van Bergen op Zoom zit ‘m voor een belangrijk deel in de menselijke maat van de stad en dorpen, het actieve verenigingsleven, de gezelligheid op de Markt, het groen. Dat vriendelijke karakter van de stad moet behouden blijven. Ik wil me daar graag voor inzetten! Bewoners, bezoekers en nieuwkomers moeten zich thuis voelen en zich welkom voelen in onze gemeente.

Zich welkom voelen begint bij de mensen, bij onszelf. Een hartelijk woord, correct gedrag, je afval niet op straat gooien. Dat soort dingen. Maar je welkom voelen als inwoner en nieuwkomer is ook een zaak van goed bestuur. Benaderbare ambtenaren. Vindbare informatie. Eenvoudige regels. Verstandige financiën. In onze fractie zetten, naast mijzelf, Chris Moerkerken en duo-burgerlid Lot Hartman zich daarvoor in. Goed bestuur zorg ook voor een levendige binnenstad, vitaal buitengebied, veilige straten voor verkeer, veilige en schone wijken voor wie er woont handhaving van regels: aandachtspunt van Ufuk Cuman en duo-burgerlid Berend Doedens.

Voor de verkiezingen is duurzaamheid het bindende thema. Dat betekent allereerst: volle kracht vooruit naar klimaatneutraal, inzetten op aardgasvrij, duurzame bedrijventerreinen, duurzame inkoop, 100% afvalscheiding. Maar duurzaamheid is meer dan groen en andere energie. Duurzaamheid is ‘volhoudbaarheid’. Duurzaamheid gaat altijd over de lange termijn, mèt elkaar en vóór toekomstige generaties. Dat kan alleen als mensen zich ‘senang’ voelen in hun wijk, gesteund voelen door goede zorg en goed onderwijs en kansen hebben op zinvol (vrijwilligers-) werk. ‘Groene’ duurzaamheid kan dus niet zonder sociale samenhang (wat wij noemen: ‘gele duurzaamheid’) en een duurzame economische ontwikkeling (‘blauwe duurzaamheid’). Dat bepaalt of mensen zich goed voelen en vertrouwen hebben in de toekomst.

In onze fractie en steunfractie zetten Ömer Duman en Jovita Dorigo zich in voor goede zorg en goed onderwijs. Vertrouwen in de toekomst steunt ook op een goede economische ontwikkeling. De gemeente heeft een rol als aanjager en moet zorgen dat wijd en zijd bekend wordt dat je als ondernemer in West-Brabant welkom bent, vooral als je technologisch vernieuwend bent, doet aan biobased productie (op basis van planten) en hart hebt voor de stad, dus maatschappelijk verantwoord onderneemt. De gemeente gaat dus de boer op, werkt samen met andere gemeenten, ondernemers en onderwijs en lobbyt in de verre omtrek.

Kortom, D66 heeft hart voor mensen, oog voor wijken, kijkt vooruit en zet in op houdbare vernieuwing en een klimaatneutraal Bergen op Zoom.

 

Carinne Elion-Valter

Fractievoorzitter en lijsttrekker

 

Meer van Carinne Elion-Valter – “Het goede van Bergen op Zoom zit ‘m voor een belangrijk deel in de menselijke maat van de stad en dorpen”