Steun ons en help Nederland vooruit

Chris Moerkerken – “Meer dan ooit is het noodzakelijk dat wij ons betrokken voelen bij onze maatschappij”

Raadslid - focus Commissie Burger en Bestuur

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat wij ons betrokken voelen bij onze maatschappij. Meer dan ooit is het belangrijk dat mensen zich via de politiek willen inspannen om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar we voor staan in een snel veranderende wereld. Dat geldt zeker ook voor het lokale bestuur. Op lokaal niveau krijgt het bestuur meer verantwoordelijkheden, overgedragen door het Rijk, maar neemt de invloed van met name de gemeenteraad steeds verder af. De paradox is dat de gemeenteraad meer en meer is samengesteld uit vertegenwoordigers die dicht staan bij (de wensen van) de inwoners, maar in het bestuurlijk proces worden geacht zich bezig te houden met de hoofdlijnen van beleid. Hoofdlijnen van beleid die worden gedomineerd door het College en de ambtelijke organisatie. Het gevolg is een focus vanuit de gemeenteraad op incidenten, welke het aanzien van “de politiek” naar mijn mening op langere termijn geen goed doet.

Er wordt veel en vaak negatief gesproken over “de politiek”. Er bestaat onvoldoende besef bij inwoners dat “de politiek” niet bestaat. Het besturen van een gemeente vindt met name plaats binnen de ambtelijke organisatie. Daarin zit dominant de agenda en daarin zit de bestuurscultuur. Je hebt als College en gemeenteraad veel eensgezindheid, kracht en kwaliteit nodig om veranderingen te realiseren. Ik ben niet helemaal tevreden over wat wij als fractie hebben kunnen realiseren van ons verkiezingsprogramma. Het deelnemen aan de coalitie bleek geen garantie te vormen voor veel meer invloed op het beleid. Desondanks zijn er stappen gezet in met name verbeteringen in transparantie over het gevoerde beleid, de financiën, de samenwerking binnen de gemeenteraad en de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid.

Ik ben als fractievoorzitter bezig aan mijn laatste periode als raadslid. Ik vind het nodig dat op tijd andere mensen het stokje overnemen. Ik heb mij daarin in deze raadsperiode ook gericht op de groei en ontwikkeling van de kwaliteit in onze fractie. Dat is gebeurd door iedereen in de fractie ruimte te geven om te groeien, ondersteund met een aanbod van opleiding en trainingen. Daarin zijn belangrijke stappen gezet. In de komende tijd wil ik die ontwikkeling verder ondersteunen richting de nieuwe raadsperiode.

Commissie Burger en Bestuur - presidium - regionalisering - auditcommissie - vergadermodel - werkgroepen: vluchtelingen en woonwagens