Steun ons en help Nederland vooruit

Jovita Dorigo – “Voor mij voelt de stad als een groot huis”

Duo-burgerlid - Commissie Mens & Maatschappij

Mijn ongerustheid over de verharding van het debat en het grote aantal mensen dat in de knel dreigt te raken en zich niet gehoord voelt, zijn voor mij aanleiding geweest om mij bij D66 aan te sluiten.

D66 is een optimistische partij met vertrouwen in mensen, die streeft naar een harmonieuze duurzame samenleving. Daarom is D66 voor mij de plek om iets voor Bergen op Zoom te doen.

Als architect heb ik bijgedragen aan de leefomgeving. Mijn beroep heeft mij gevormd en mij maatschappelijke verbondenheid gegeven. Voor mij voelt de stad als een groot huis, waarin we met elkaar wonen. Waar we elkaar respecteren en waarin de bewoners gezamenlijk moeten zorgen dat het schoon, heel en veilig is. Ons huis moet toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat we voortdurend moeten groeien in nieuwe inzichten en dat binnen de financiële kaders van onze gezamenlijke portemonnee.

Ik ben 62 jaar en woon 30 jaar in Bergen op Zoom. In die 30 jaar ben ik moeder en oma geworden. Daarom past de focus op zorg, welzijn, cultuur en sport bij mij. Die zaken die het huis bewoonbaar maken.

Ik wil dit doen door burgers in hun eigen kracht te stimuleren en betrekken bij de samenleving. Te zorgen dat zij zich gehoord voelen en hun rechten gewaarborgd zijn. Ik wil dat de overheid in de samenleving een faciliterende rol speelt om voorzieningen toegankelijk te maken en in te spelen op de dynamische ontwikkeling van maatschappij en individu. Daarbij blijf ik toetsende, optimaliserende bijdragen leveren aan het vangnet van zorg dat noodzakelijk is voor al diegene die het niet alleen kunnen.

Als we het samen goed hebben dan hebben we het persoonlijk ook goed

Commissie Mens & Maatschappij