Steun ons en help Nederland vooruit

Ömer Duman – “Iedereen moet gelijke kansen krijgen”

Raadslid - focus Commissie Mens & Maatschappij

Beste mensen, middels deze schrijven wil ik mij voorstellen aan mensen die mij nog niet (goed) kennen.

Mijn naam is Omer Duman, 56 jaar oud, vader van drie kinderen, echtgenoot en opa van drie kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als pomp technieker in het servicecenter van een multinational. Sinds 2000 ben ik actief in de lokale politiek. De eerste twee jaar als duo-raadslid, daarna van 2002 tot 2006 als gemeenteraadslid, van 2006 tot 2010 als duo-raadslid. Voor en tijdens deze periode was ik altijd op maatschappelijk gebied in de gemeente bezig geweest. Op dit moment ben ik vanaf 2010 actief als D66 raadslid in de gemeente Bergen op Zoom. In de commissie Mens en Maatschappij en werkgroep Sociaal Domein mag ik samen met mijn duo-raadslid Jovita Dorigo D66 vertegenwoordigen.

D66 heeft mij aangetrokken vanwege de openheid, de ruimte en stimulans naar individuen en het durven benoemen van de problemen in onze samenleving. Daardoor worden de oplossingen van vraagstukken bespreekbaar, toepaspaar en acceptabel.

Ik werd in het bijzonder getroffen door de houding van D66 richting minderheidsgroepen in onze gemeenschap en de oplossingen die D66 landelijk voorstaat bij vraagstukken zoals euthanasie, discriminatie en bestuurlijke vernieuwing.

Als vrijwilliger ben ik actief geweest als vraagbaak en contactpersoon bij onderwijsvraagstukken en heb met de daarbij verworven kennis een rol kunnen spelen bij de informatie-uitwisseling tussen de gemeenschap en de D66-fractie. Vanaf oprichting ben ik lid van de kernteam van de Buurt Preventieteam Lievenshof in wijk Gageldonk Oost.

In de afgelopen jaren heb mijn kennis vergroot en ervaring opgedaan op gebied van onderwijs, gezondheidszorg,  Jeugdzorg, WMO, Werk en Inkomen, cultuur en sport. Ik ben zeer gemotiveerd om mijn kennis en ervaring in te blijven zetten voor D66 om in Bergen op Zoom samenhorigheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, verbondenheid te vergroten. Een sociale samenleving waar werkgelegenheid en leefbare omgeving in balans staat is mijn toekomst wens. Ik ben van mening dat dit het best te realiseren is als gemeenteraadslid.

Commissie Mens en Maatschappij