Steun ons en help Nederland vooruit

Energie en duurzaamheid

D66 is een groene partij: milieu en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Duurzaamheid is de komende jaren voor ons een centraal beleidsthema. Vanuit een ecologisch, sociaal en economisch standpunt vindt D66 het ontzettend belangrijk dat de gemeente actief aandacht besteedt aan deze onderwerpen. Aan het milieu, zodat Bergen op Zoom de groenste gemeente van Nederland wordt. Aan duurzaamheid, zodat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid, vrede en welvaart kunnen genieten.

  • Alle beleidsvoorstellen krijgen een paragraaf duurzaamheid. Daarin maken we ecologische en economische kosten en baten inzichtelijk.
  • De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, met schone energie en hergebruik. De gemeente zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor groene, innovatieve bedrijven.
  • D66 wil een klimaatneutrale gemeente in 2050 en daarmee sluiten we als partij aan bij de doelen van het klimaatakkoord.
  • De gemeente ziet er op toe dat bedrijven, huiseigenaren en bouwpartijen minder en schone energie gebruiken. Bijvoorbeeld: huiseigenaren laten meeliften als de woningcorporatie in een straat zonnepanelen op de daken plaatst.
  • We willen wind-en zonne-energieparken voor energielevering aan huizen.
  • D66 wil over op omgekeerd inzamelen. Al het recyclebare afval wordt opgehaald en alleen het rest afval brengen bewoners zelf weg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018