Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en financien

Politiek  bedrijven  en  besturen  is  complex  geworden.  Gemeenten  hebben  er  veel  taken  bijgekregen.  En het vertrouwen van mensen in de politiek en het bestuur lijkt af te nemen. De afgelopen jaren hebben we ons best gedaan om dat vertrouwen te herstellen. Door bewoners uit te nodigen mee te praten en mee te doen. Door transparant te zijn: laten  zien  wat  je  doet  en  waarom  je  dingen  doet.  En  door  daar  duidelijk  over  te communiceren.

D66 wil daar de komende jaren nog meer op inzetten. We  willen  dat  de  politiek  beter  luistert,  minder  vertelt,
anders organiseert en anders uitvoert.

  • De gemeenteraad krijgt meer zeggenschap over besluiten. Zij wordt nu te vaak alleen geïnformeerd.
  • D66 is voor een (op termijn) gemeentelijke herindeling van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen tot de nieuwe gemeente Brabantse Wal. We gaan meer regionaal samenwerken.
  • Het college van burgemeester & wethouders moet niet worden samengesteld op basis van politieke afwegingen alleen, maar ook op basis van de meeste geschikte mensen in  een  goede  samenstelling.
  • We gaan naar een kleinere,  kwalitatief  betere  ambtelijke  organisatie,  een  betere  kostenbeheersing  binnen  de  begroting  en  verdere verlaging van de kosten voor afvalverwerking.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018