Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 gaat uit van de eigen kracht van wensen. Mensen zijn vrij om hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat iedereen gelijke kansen heeft. Voor investeren in kansen is beter dan achteraf moeten compenseren. Daarom vindt D66 goed onderwijs zo belangrijk. Goed onderwijs is belangrijk voor kansen op de arbeidsmarkt, voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en als antwoord op de toenemende verschillen in de samenleving. De gemeente is bij uitstek de instantie die scholen met elkaar en andere betrokken partijen, zoals het bedrijfsleven in gesprek kan brengen.

  • D66 wil een divers onderwijsaanbod. Daarom zijn we voor een goede HBO-opleiding in Bergen op Zoom en voor behoud van een zelfstandig gymnasium en de komst van een sterk VMBO.
  • De gemeente ondersteunt scholen met een goed aanbod van initiatieven als het natuurpodium, de FitFabriek en (sport)evenementen.
  • We zijn voor Integrale Kind Centra: kinderopvang, peuterspeelzalen, consultatiebureau en buitenschoolse opvang onder één dak.
  • Investeer in passend onderwijs op basisscholen en voortgezet onderwijs. De jeugdzorg moet beter aansluiten op het onderwijs.
  • Aandacht voor techniek op alle basisscholen om jongeren enthousiast te maken voor een baan in de techniek.
  • Speciale aandacht voor laaggeletterdheid en integratie van nieuwkomers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018