Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

D66 zet zich in voor een veilig Bergen op Zoom. Veiligheid wordt aangepakt in samenhang met onder meer sociaal beleid, wijkbeleid, onderwijs, woningontwikkeling en ruimtelijke ordening. Men moet inzetten op vroegsignalering. Daartoe is goede samenwerking nodig, onder meer op het punt van registratie, doorverwijzing en overdracht tussen politie, GGD, gemeente en zorginstanties. Een ander vereiste is continuïteit. Wie in een wijk werkt (maatschappelijk
werkers, jongerenwerkers, etc.) en veel kennis heeft, moet daar kunnen blijven.

  • Er moet een alternatieve treinverbinding komen voor goederentreinen vanuit Zeeland naar Antwerpen.
  • We zijn voorstander van gereguleerde wietteelt.
  • Vrachtverkeer weren we uit de binnenstad.
  • De gemeente moet preventief beleid maken om internetcriminaliteit en cyberaanvallen voor te zijn en de privacy van haar inwoners te beschermen.
  • Veiligheidsbeleid en rampenbestrijding in regionaal verband.
  • Kerncentrale Doel moet sluiten.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018