Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 gaat uit van de eigen kracht van wensen. Mensen zijn vrij om hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat iedereen gelijke kansen heeft. Voor investeren in kansen is beter dan achteraf moeten compenseren. Daarom vindt D66 goed onderwijs zo belangrijk. Goed onderwijs is belangrijk voor kansen op de arbeidsmarkt, voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en als antwoord op de toenemende verschillen in de samenleving. De gemeente is bij uitstek de instantie die scholen met elkaar en andere betrokken partijen, zoals het bedrijfsleven in gesprek kan brengen.

Scholen en het bedrijfsleven moeten meer met elkaar samenwerken.

Standpunten