Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal domein

Mensen moeten zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. En zo weinig mogelijk afhankelijk van de overheid. Daarom wil D66 investeren in welzijn. Dat betekent meer aandacht voor preventie. Goed opletten op school bijvoorbeeld zodat een kind tijdig wordt geholpen. Investeren in sport op school. En zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking, zoveel mogelijk kunnen meedoen. Voor mensen die langdurig ziek zijn of mensen die om een andere reden hulp nodig hebben moet er een stevig sociaal vangnet zijn, dat goed toegankelijk is. Dat vangnet moet niet alleen hulp maar ook nieuwe kansen bieden.

Meer maatschappelijke ondersteuning in wijken en buurten voor kwetsbare mensen.

Standpunten