Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

D66 zet zich in voor een veilig Bergen op Zoom. Veiligheid wordt aangepakt in samenhang met onder meer sociaal beleid, wijkbeleid, onderwijs, woningontwikkeling en ruimtelijke ordening. Men moet inzetten op vroegsignalering. Daartoe is goede samenwerking nodig, onder meer op het punt van registratie, doorverwijzing en overdracht tussen politie, GGD, gemeente en zorginstanties. Een ander vereiste is continuïteit. Wie in een wijk werkt (maatschappelijk
werkers, jongerenwerkers, etc.) en veel kennis heeft, moet daar kunnen blijven.

Er moet worden ingezet op vroegsignalering.

Standpunten